Search
Close this search box.

Příprava staveb

Nabízíme veškeré činnosti pro přípravu stavby:

  • spolupráce při jednání s vlastníky pozemků o uzavření kupní a nájemní smlouvy
  • projednávání zpracované dokumentace DUR / DSP / ZDS s dotčenými orgány státní správy, příp. s dalšími organizacemi a vlastníky stavbou dotčených nemovitostí, zajištění vynětí ze zemědělského, lesního půdního fondu aj.
  • technická a majetkoprávní příprava stavby
  • zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • zpracování podkladů a zajištění potřebných rozhodnutí pro vydání stavebního povolení na změnu stavby

Reference

Sledujte nás sociálních na sítích