Search
Close this search box.

Reference

SEZNAM REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK

(inženýrská činnost, studie proveditelnosti)

Vybrané zakázky inženýrské činnosti v hodnotě nad 80 MIO
 • CENTROPROJEKT a.s., CPI Park Žďárek, , 12/2007-11/2008, Kompletní inženýrská činnost vč. Zajištění územního rozhodnutí, investiční náklady 2 300 mio Kč
 • ŘEHLOVICKÁ ZÓNA I s.r.o., Překladiště GEIS, 04/2016-08/2017, investiční náklady 80 mio Kč. Zajištění inženýrské činnosti – ÚR, SP, práce spojené s realizací technická pomoc, zajištění uvedení do zkušebního provozu a zajištění kolaudačního souhlasu
 • ASSOCIATION DENYS-METROSTAV, Projekt C4G – Antilopa VTL plynovod (50km), 09/2019-09/2020, investiční náklady 4 000 mio Kč.
Vybrané zakázky - Studie proveditelnosti v hodnotě nad 30 MIO
 • Obec Modlany, Průmyslová zóna Modlany, 30mil. Zpracování studie proveditelnosti.
 • Město Ústí nad Labem, Cyklistická stezka Ústí nad Labem –Děčín, část Loděnice- Olšinky – Svádov, 45 mil Kč.
 • Město Ústí nad Labem, Průmyslová zóna Severní Předlice, MMR ČR – CzechInvest, 130 mil Kč. Zpracování žádostí o poskytnutí spolufinancování z programu MMR ČR – CzechInvest, zajištění IČ- ÚR, SP, TDI a kolaudace stavby
 • NPÚ Praha, Rekonstrukce hospodářského dvora zámku Frýdlant, 55 mil Kč. Zpracování investičního záměru
 • Město Ústí nad Labem, Průmyslová zóna Severní Předlice – II. Etapa, 2. stavba, 57 mil Kč. Zpracování žádosti na poskytnutí spolufinancování z programu PHARE, zajištění IČ – ÚR, SP, TDI a kolaudace stavby
 • Město Ústí nad Labem, Revitalizace městského centra I. Etapa, Ústí nad Labem, 126 mil Kč. Zpracování studie proveditelnosti,žádosti na poskytnutí spolufinancování z programu SROP, zajištění IČ- ÚR, SP, TDI a kolaudace stavby
 • NPÚ Praha, Obnova objektu č.p. 219/1 v Liliové ul. Praha 1, 45 mil Kč. Zpracování investičního záměru
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Rekonstrukce a oprava objektu za účelem zřízení Domu zdraví, „Finanční mechanismus EHP a Norského finačního meel“ pro oblast Zdravotnictví a péče o dítě, 45 mil Kč. Zpracování studie proveditelnosti a zpracování žádosti o dotaci

SEZNAM REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK

(Koordinátor BOZP)

Vybrané zakázky dopravní stavby, v hodnotě nad 30 MIO
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: Odstranění propadů rychlosti na trati Lužná u Rakovníka – Chomutov, v úseku Žatec – Chomutov, 01/2016-11/2016, BOZP, investiční náklady 700 mil Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 1.část, 10/2016-07/2017, BOZP, investiční náklady 130 mil Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina, 08/2015-06/2018, BOZP, investiční náklady 320 mil Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: Benátky nad Jizerou, rekonstrukce mostu, přeložka silnice, 07/2017-2018, BOZP, investiční náklady 140 mil Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: Trstěnice – Drmoul, 01/2018-12/2020, BOZP, investiční náklady 0,38 miliardy Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: ŽST Cheb, 12/2017-09/2020, BOZP, investiční náklady 0,35 miliardy Kč
 • BUNG, s.r.o.: 1/13 Třebušice, Bodová závada, 11/2017-12/2020, BOZP, investiční náklady 0,25 miliardy Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: Hájek – Dalovice, 05/2020-12/2020, BOZP, investiční náklady 0,4 miliardy Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: „Zvýšený traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ 04/2019-12/2021, BOZP, investiční náklady 2 miliardy Kč,
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: D6 Lubenec, 01/2018- 07/2021, BOZP, investiční náklady 1,3 miliardy Kč,
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: 1/27 Šlovice – Přeštice, 04/2020-doposud, BOZP, investiční náklady 1,3 miliardy Kč,
 • Krajský úřad Libereckého kraje: BOZP – Silnice III/03510 Frýdlant – ulice Kodešova, 09/2020 – 10/2022, investiční náklady 36 mio Kč.
 • Město Litvínov: Most přes ulici Mezibořská v Litvínově, 11/2020-06/2022, investiční náklady 99 mio Kč.
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: Brandýs, obchvat Zápy, 09/2020-07/2023, investiční náklady 250 mio Kč.
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: D8 Všestudy – PHS, 08/2022-03/2023, investiční náklady 130 mio Kč
 • České přístavy a.s.: VÝSTAVBA PŘEKLADIŠTĚ KD ÚSTÍ NAD LABEM – MANIPULAČNÍ PLOCHY A MODERNIZACE VLEČKY, 11/2022-07/2023, investiční náklady 75 mio Kč
 • Krajský úřad Ústeckého kraje: „Rekonstrukce mostu 0135-3 u Kyjic“, 06/2022-08/2023, investiční náklady 74 mio Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: 1/27 Šlovice – Přeštice, 04/2020-06/2024, investiční náklady 990 mio Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: Modernizace – Sudoměřice – Votice, 04/2019-12/2024, investiční náklady 6000 mio Kč. (asistent KOO BOZP)
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: „III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací, 09/2022-10/2023, investiční náklady 56 mio Kč.
Vybrané zakázky pozemní stavby, v hodnotě nad 30 MIO
 • BEUMER Group Czech Republic a.s: Administrativní budova firmy BEUMER Group Czech Republic a.s., 01/2013-06/2011, BOZP, investiční náklady 38 mil Kč
 • Město Litoměřice: Obnova parku Jiráskovy sady Litoměřice, 04/2014-11/2014, BOZP, investiční náklady 37 mil Kč
 • Obec Martiněves, SČVK: Kanalizace a vodovod Martiněves + Radešín – závěrečná etapa – TDI a BOZP, 12/2015-07/2017, BOZP, investiční náklady 40 mil Kč
 • SMP CZ, a.s.: ÚČOV Praha na Císařském ostrově, 02/2016-03/2018, BOZP, investiční náklady 1,4 miliardy Kč
 • JE Group s.r.o.Projekt Feintool Most, 10/2017-05/2018, BOZP, investiční náklady 300 mil Kč
 • Město Česká Lípa: Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského – TDI a BOZP, 06/2017-doposud, BOZP, investiční náklady 34 mil Kč
 • UJEP: Koordinátor BOZP novostavby CPTO, UJEP, 06/2018-06/2020, BOZP, investiční náklady 550 mil Kč
 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Výstavba technického zázemí – GTE centrum RINGEN, 11/2017-04/2019, BOZP, investiční náklady 50 mil Kč
 • Město Terezín: Wieserův Dům – rekonstrukce, 09/2018 – 10/2020 BOZP, investiční náklady 90mio Kč
 • Techco-Electrics ETS s.r.o.: Rozšíření výroby etapa 1-2 Techco-Electrics ETS s.r.o. 06/2019 – 04/2020 BOZP, investiční náklady 38mio Kč
 • Město česká Lípa: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904“, 08/2019 – 07/2021 BOZP, investiční náklady 74mio Kč
 • SGS Czech Republic, s.r.o.: Poliklinika Malešice, Praha, 01/2021 – 06/2021 BOZP, investiční náklady 100mio Kč
 • Knihovna Kutná Hora: Kutná Hora reko objektu bývalé školy, kulturní památka rejst. č. ÚSKP 105980 památková rezervace, světové dědictví UNESCO, 03/2020 – 09/2022, investiční náklady 144 mio Kč
 • NPU: SZ Jezeří, kulturní památka rejst. č. ÚSKP 42992/5-298, 10/2019-11/2022, investiční náklady 30 mio Kč
 • Schubert – Farmy, Valov, Radomyšl, 05/2021-05/2022, investiční náklady 50 mio Kč

SEZNAM REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK

(Technický dozor / TDI / TDS)

Vybrané zakázky dopravní stavby, v hodnotě nad 30 MIO
 • Statutární město Ústí nad Labem, Stavební úpravy komunikace Malá Hradební v Ústí nad Labem vč. reko veškerých inž. Sítí, 2007-2009, TDS, investiční náklady 161 mil Kč.
 • Krajský úřad Ústeckého kraje: Výstavba: Labská stezka č. 2 – I. Etapa, 04/2010-12/2010, TDS, investiční náklady 70 mil Kč.
 • Krajský úřad Ústeckého kraje: Výstavba: Labská stezka č. 2 – II. Etapa, TDS, 10/2011-02/2017, investiční náklady 200 mil Kč.
 • Krajský úřad Ústeckého kraje: Výstavba: Cyklostezka Ploučnice, 01/2012-08/2013, TDS, investiční náklady 90 mil Kč.
 • Krajský úřad Ústeckého kraje: „REKO komunikace Budyně n.O. – Koštice a most Břežany“„Provizorní přemostění Ohře u Břežan, 05/2014-12/2015, TDS, investiční náklady 79 mil Kč
 • SAW, ŘSD: I/8 Teplice, most ev.č. 8-052.1 (052.2), 03/2014-08/2016, TDS, investiční náklady 30 mil Kč
 • Krajský úřad Libereckého kraje: BOZP – Silnice III/03510 Frýdlant – ulice Kodešova, 09/2020 – 10/2022, investiční náklady 36 mio Kč.
 • České přístavy a.s.: VÝSTAVBA PŘEKLADIŠTĚ KD ÚSTÍ NAD LABEM – MANIPULAČNÍ PLOCHY A MODERNIZACE VLEČKY, 11/2022-07/2023, investiční náklady 75 mio Kč
 • Krajský úřad Ústeckého kraje: „Rtyně – most“ 08/2021-12/2022, investiční náklady 45 mio Kč
 • Krajský úřad Ústeckého kraje: „Kadaň – most“ 08/2021-06/2022, investiční náklady 70 mio Kč
 • Krajský úřad Ústeckého kraje: „Rekonstrukce mostu 0135-3 u Kyjic“, 06/2022-08/2023, investiční náklady 74 mio Kč
Vybrané zakázky pozemní stavby, v hodnotě nad 30 MIO
 • Statutární město Ústí nad Labem, Revitalizace městského centra Ústí n.L. 2004-2006, TDS investiční náklady 130 mil Kč.
 • Krajský úřad Ústeckého kraje, SPŠ Ústí n. L., Resslova – REKO 1. etapa – náprava havarijního stavu, 2006-2007, TDS investiční náklady 34 mil Kč.
 • Statutární město Ústí nad Labem, Průmyslová zóna Severní Předlice II. Etapa, 2005-2006, TDS investiční náklady 57 mil Kč.
 • CENTROPOL REALITY, s.r.o., Výstavba bloku 024 – polyfunkční dům, 2006-2007, TDS investiční náklady 65 mil Kč.
 • Dopravní podnik Ústí nad Labem, Výstavba trolejbusové trati Střekov, Ústí nad Labem, 2006-2008, TDS investiční náklady 168 mil Kč.
 • Město Litoměřice, Domov důchodců v areálu seniorů Litoměřice, 2007-2009, TDS investiční náklady 180 mil Kč.
 • IBS Mírové náměstí s.r.o., Polyfunkční domy Falk a Hocke v Ústí nad Labem, 2007-2010, TDS investiční náklady 120 mil Kč.
 • Město Litoměřice, Svatostánek českého vinařství v Litoměřicích včetně zařízení interiérů, 2009-2010, TDS investiční náklady 130 mil Kč.
 • Statutární město Ústí nad Labem: Revitalizace městského centra Ústí n. L. – II. etapa, 1. a 2. Stavba, vč.inž. sítí, 2008-2011, TDS, investiční náklady 205 mil Kč.
 • Statutární město Ústí nad Labem: Lanovka Větruše, 2010, TDS, investiční náklady 70 mil Kč.
 • Národní památkový ústav, Rekonstrukce zámku Krásné Březno, 2008-2011, TDS, investiční náklady 92 mil Kč.
 • Ústecký kraj, SPŠS a E Resslova, 2010-2011, TDS, investiční náklady 152 mil Kč.
 • Statutární město Ústí nad Labem: rekonstrukce: Městské sady – aktivní park v Ústí nad Labem, 11/2009-9/2010, TDS, investiční náklady 65 mil Kč.
 • Výkon TDI a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby – rekonstrukce budov F1 a F2 v Kampusu UJEP vč. interiéru, 01/2012-12/2014, TDS investiční náklady 143 mil Kč.
 • AMEDIS: Vybudování stínící kobky pro umístění lineárního urychlovače“ Areál Masarykovy nemocnice v Podhájí Ústí nad Labem, Klíše, V Podhájí 500/23, 11/2014-07/2015, TDS, investiční náklady 35 mil Kč stavební část 150mil Kč urychlovač
 • Město Litoměřice: Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. Etapa, 01/2014-10/2015, TDS, investiční náklady 45 mil Kč
 • Město Litoměřice: Obnova parku Jiráskovy sady Litoměřice, 04/2014-11/2014, BOZP, investiční náklady 37 mil Kč
 • Obec Martiněves, SČVK: Kanalizace a vodovod Martiněves + Radešín – závěrečná etapa – TDI a BOZP, 12/2015-07/2017, BOZP, investiční náklady 40 mil Kč
 • KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s: Výstavba haly Phoenix Výstavba haly Phoenix, 06/2015-12/2016, TDS, investiční náklady 180 mil Kč
 • Saunia s.r.o.: Vestavba saunového centra v OC Forum Liberec – TDI a IČ, (Kapacita 156 návštěvníků ), vč. bazénku a technologie plocha cca 700m, 05/2016-07/2017, TDS, investiční náklady 30 mil Kč
 • Město Žandov, Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, 08/2017-10/2018, TDS, investiční náklady 35 mil Kč
 • Krajský úřad Libereckého kraje: COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o. 02/2018-1/2019, TDS, investiční náklady 46 mil Kč
 • Město Žandov, Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, 08/2017-10/2018, TDS, investiční náklady 35 mil Kč
 • Město Česká Lípa: Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského – TDI a BOZP, 06/2017-12/2018, investiční náklady 34 mil Kč
 • Krajský úřad Libereckého kraje: COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o. 02/2018-1/2019, TDS, investiční náklady 46 mil Kč
 • Krajský úřad Libereckého kraje: TDI – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o. TDI, 12/2017-03/2019, investiční náklady 43 mil Kč
 • Krajský úřad Libereckého kraje: TDI – COV LK technické, OA, HŠ a SOŠ Turnov, p.o.. TDI, 2/2018-03/2019, investiční náklady 31 mil Kč
 • Město Česká Lípa: Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského – TDI a BOZP, 06/2017-doposud, BOZP, investiční náklady 34 mil Kč
 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Výstavba technického zázemí – GTE centrum RINGEN, 11/2017-04/2019, BOZP, investiční náklady 50 mil Kč
 • Město Terezín: Wieserův Dům – rekonstrukce, 09/2018 – 10/2020 BOZP, investiční náklady 90mio Kč
 • Krajský úřad Libereckého kraje: „Supervize u rekonstrukce budovy „D“ – Komplexní rekonstrukce budovy,, 10/2018-10/2020, investiční náklady 300 mil Kč

Realizované projekty

 • Krušnohorská magistrála – inženýrská činnost
 • Cyklostezka Ploučnice – TDS
 • Labská stezka – TDS
 • UJEP , rekonstrukce objektů F1, F2 – TDS
 • Domov důchodců Dobětice – kompletní příprava, realizace a technický dozor v areálu se 120 lůžky včetně technického vybavení prádelny, kuchyně a interiéru
 • Dům pečovatelské služby Bukov se 78 b.j. a zázemím – kompletní příprava, realizace a technický dozor
 • Plynárenská I. – 276 b.j. s technickou vybaveností, příprava, realizace včetně technického dozoru
 • Přestavba domu služeb na 29 malometrážních bytů – kompletní inženýring
 • Tělocvična Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem
 • Zajištění technického dozoru na výstavbě sportovní haly UJEP vč. fitcentra, sauny, relaxace, pro všechny druhy míčových her
 • Rekonstrukce otevřeného závodního bazénu Klíše včetně celého areálu, zajištění technického dozoru
 • Rekonstrukce závodního bazénu Brná vč. části areálu – kompletní inženýring
 • Rekonstrukce Obchodní akademie vč. vybavení interiérů – kompletní inženýring
 • Rekonstrukce objektu pro Fakultu sociálně ekonomickou UJ, zajištění stavebního povolení, výkon technického dozoru
 • Výstavba zdravotního střediska Dobětice – kompletní inženýring
 • Rekonstrukce objektu Léčebny dlouhodobě nemocných v Ryjicích s 80 lůžky – kompletní inženýring
 • Přístavba Státní vědecké knihovny včetně interiéru – kompletní inženýring
 • Rekonstrukce objektu Velká Hradební 484/2 na centrálu banky za provozu vč. budování trezorového hospodářství – výběr dodavatele, výkon technického dozoru
 • Rekonstrukce objektu Savoy na bankovní dům – výběr dodavatele, výkon technického dozoru
 • Rekonstrukce objektu České inspekce životního prostředí za provozu – kompletní inženýring
 • Výstavba areálu hasičského sboru pro Severočeský region vč. garáží, technologického vybavení a centrálního dispečinku – kompletní inženýring
 • Výstavba garážového domu pro 480 parkovacích míst, čerpací stanice ARAL – kompletní inženýring
 • Výstavba areálu – supermarket pro firmu Meinl a čerpací stanice PETRA výběr dodavatele, výkon technického dozoru
 • Teplofikace městské čtvrti Střekov včetně rekonstrukce kotelen na výměníkové stanice a výstavba 5km horkovodu – kompletní inženýring
 • Kompletní zateplování bytových objektů a škol v Ústí nad Labem včetně přeregulace topných systémů směřujících k úsporám energií – kompletní inženýring
 • Cyklistická stezka v rozsahu 12km I. etapa, 11,8km II. etapa, financovaných z prostředků PHARE – kompletní inženýring včetně výběru dodavatele za mezinárodní účasti
 • Rekonstrukce centrálního náměstí v Ústí nad Labem – kompletní inženýring
 • Opravy vad panelové výstavby na 20 panelových domech – kompletní inženýring
 • Výstavba obchodního centra Penny Market Ústí nad Labem – kompletní inženýring
 • Přístavba k tělocvičně SOU Trmice
 • Kanalizace Božtěšice stoka C „stará“ Petrovická – zaústění do kanalizace na ČOV
 • Půdní vestavba Fakulty sociálně ekonomické UJEP – Moskevská 54, Ústí nad Labem
 • Obchodní centrum Carrefour, Globus, v Ústí nad Labem – kompletní inženýring
 • Obchodní areál Hypernova Ústí nad Labem- Severní Terasa – kompletní inženýring
 • Propojení Předlic a Trmic – komunikace pro pěší – kompletní inženýring
 • Servis prodejny vozů Škody a Mercedes Benz
 • Obchodní centrum BAUMAX v Ústí n.L.- Všebořice – zajištění změny stavebního povolení, technický dozor vč. zajištění kolaudace
 • Průmyslová zóna Severní Předlice Ústí n. L.- kompletní inženýring
 • Průmyslová zóna KATEMO Modlany – zpracování studie proveditelnosti
 • Výstavba správní budovy a skladovacích hal firmy ELEXA – kompletní inženýring
 • Labská stezka č.2 – 1. etapa – kompletní inženýring
 • Městské sady – aktivní park v Ústí nad Labem – výkon TDS
 • Gotický hrad Litoměřice „Svatostánek českého vinařství“ – výkon TDS
 • školní jídelna ZŠ Trmice – výkon TDS
 • zámek Krásné Březno – výkon TDS
 • Labská stezka č.2 – 2, 3.etapa – inženýrská činnost
 • Krušnohorská magistrála – inženýrská činnost

Probíhající projekty

 • Podkrušnohorské gymnázium Most, oprava sportovního areálu pracoviště Bílina – 2. etapa – inženýrská činnost, TDS
 • Opravy a úpravy vybraných částí objektů v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice – TDS
 • Knihovna Háj u Duchcova – inženýrská činnost vč. Zajištění projektové dokumentace
 • Vestavba saunového centra v OC FORUM Liberec – inženýrská činnosti, TDS
 • Chodník Generála Svobody – Nový Bor – TDS
 • Kacelář pracovníků sociálních služeb obecního úřadu – inženýrská činnost vč. Zajištění projektové dokumentace
 • Kanalizace Martiněves + Radešín – závěrečná etapa – TDS , koordinátor BOZP
 • Oprava podlahy hl. Skladu KS Kolbenschmidt, Trmice – TDS
 • Výstavba haly Phoenix, KS Kolbenschmidt, Trmice – dozor v rámci TDS
 • Parkoviště III. Etapa, KS Kolbenschmidt, Trmice – TDS
 • Technologické jámy na hale II, KS Kolbenschmidt, Trmice – TDS
 • Nájemní jednotky Albert Hypermarket Ústí nad Labem – inženýrská činnosti
 • Nájemní jednotky CPI City Center Ústí nad Labem – inženýrská činnosti
 • Demolice bývalé kompresorovny spol. GREIF CR a.s. – inženýrská činnost vč. zajištění projektové dokumentace
 • VÚ Boletice n.L. – Slovanská 22, Děčín VI – rekonstrukce objektu – inženýrská činnost, TDS
 • I/13 Bílina – Teplice, mosty – zrcadla – TDS
 • I/13 Děčín, ul. Kamenická – obnova vozovky – inženýrská činnost , TDS
 • ČOV na Císařském Ostrově v Praze – TDS, externí technik BOZP
 • Automyčka Všebořice, Ústí nad Labem – inženýrská činnosti
 • Rodinné domy – zajišťování Inženýrské činnosti

Fotogalerie

Sledujte nás sociálních na sítích