Search
Close this search box.

Technický dozor

  • poradenství při zpracování projektové dokumentace (kontrola a ověření cen položkového rozpočtu),
  • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy,
  • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací,
  • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
  • kontrolu oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu,
  • kontrolu vad a nedodělků,
  • pořizování fotodokumentace průběhu stavby,
  • řízení kontrolních dnů a účast na nich,
  • organizaci kolaudace provedené stavby.