Search
Close this search box.

Výběrové řízení

Při komplexní realizaci veřejných zakázek nabízí naše společnost zajištění formálně, právně a odborně správného průběhu veřejné zakázky s tím, že veškerá konečná rozhodnutí vjednotlivých fázích řízení zůstávají plně v kompetenci zadavatele.

 • Zpracování návrhu výzvy k jednacímu řízení bez uveřejnění a jeho konzultace se zadavatelem.
 • Rozeslání výzvy k jednání zadavatelem zvoleným zájemcům.
 • Vytvoření návrhu kvalifikačních a hodnotících kriterií včetně jejich konzultace se zadavatelem.
 • Vypracování návrhu zadávacích podmínek a návrhu zadávací dokumentace a jejich konzultace se zadavatelem.
 • Zajištění informačních schůzek a prohlídky místa plnění ve spolupráci se zadavatelem.
 • Zajištění předání či rozeslání zadávací dokumentace zájemců, včetně potvrzení jejich předání.
 • Zajištění odpovědí na dotazy zájemců k zadávací dokumentaci ve spolupráci se zadavatelem.
 • Zajištění přijímání obálek s nabídkami, včetně vypracování seznamu doručených nabídek.
 • Organizační a metodické vedení činnosti hodnotící komise, včetně zajištění veškeré s tím související administrativy (protokolů):
  • jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků (dle instrukcí zadavatele) a oznámení termínu otevírání obálek s nabídkami
  • otevírání obálek, vytvoření protokolu o otevírání obálek
  • spolupráce při kontrole nabídek po formální stránce
  • spolupráce při kontrole splnění kvalifikačních kriterií
  • spolupráce při hodnocení nabídek a vypracování Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • Spolupráce se zadavatelem při vypracování Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.
 • Vyrozumění uchazečů o výsledku výběrového řízení.
 • Zpracování oznámení o uzavření smlouvy.
 • Spolupráce při vypracování Písemné zprávy zadavatele.